بخشهای مجموعه

پیشرو پلیمر تکسازه طی سالهای گذشته و با بدست آوردن تجربه های کاری و

همچنین با تکیه به دانش کسب کرده از مجموعه های همکار خارجی و داخلی

و نیز با استفاده از تجربه مدیران مجرب خود هرروز به سمت بزرگتر شدن و توسعه

مجموعه قدم برداشته، و اینک این مجموعه بزرگ شامل بخشهای مختلفی می باشد.

برای مشاهده هر بخش از مجموعه پیشرو پلیمر تکسازه روی لینک مربوطه کلیک کنید.

واحد تولید بادی        واحد تولید تزریقی       کنترل کیفیت       قالبسازی

انبار مواد اولیه       انبار محصول       مدیریت