ارتباط با ما

راه های ارتباطی با پیشرو پلیمر تکسازه :

کرج جاره شهریار شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان ششم شرقی شماره ۴۳

تلفن : 

۰۲۶۳۶۶۷۰۳۱۰    ۰۲۶۳۶۶۷۰۳۱۱    ۰۲۶۳۶۶۷۰۳۱۲   ۰۲۶۳۶۶۷۰۳۱۳    ۰۲۶۳۶۶۷۰۳۱۴

فکس :   ۰۲۶۳۶۶۰۹۶۹۴

 ایمیل:      info@taksazeh.com